Hatékony védelem, tevékeny jogi képviselet

Bizonyos élethelyzetekben tanácstalanok lehetünk és azonnali megoldást szeretnénk. A jog világában az azonnali megoldások ritkán működőképesek, azonban Irodánk igyekszik rugalmasan kezelni a hozzánk érkező megkereséseket és megválaszolni a sokszor fel sem tett kérdéseket a megfelelő megoldáshoz vezető út felvázolása érdekében.

Szakterületeim

Irodám tevékenysége a társasági és gazdasági jog, valamint a klasszikus polgári jog területére terjed ki,
melyeken belül az alábbi tárgykörökben nyújtok teljeskörű jogi szolgáltatást.

Érvényesítjük jogait a büntetőeljárásban

A büntetőeljárások során legfőbb célunk ügyfeleink számára a lehető legelőnyösebb helyzet elérése legyen szó akár a védelem ellátásáról, akár sértetti jogi képviseletről. 

A hatékony védelem záloga, hogy az eljárásról történő tudomásszerzést követően a legrövidebb időn belül mindenre kiterjedő tájékoztatáshoz jusson jogait illetően és a megfelelő információk ismeretében kialakításra kerüljön a védekezési stratégia, mivel az eljárás kezdeti szakasza döntően befolyásolhatja annak végkimenetelét. Irodám hozzásegíti ügyfeleit ahhoz, hogy az eljárás egyetlen szakaszában se érezzék azt, hogy egyedül állnak az igazságszolgáltatással szemben.

Sértetti képviselet esetén gyakorlati tapasztalataink alapján előnyt jelent olyan ügyvéd szolgáltatásainak igénybevétele, aki jártas a büntetőeljárások világában, hiszen a jogszabályi környezet számos lehetőséget biztosít a bűncselekmények sértettjeinek az igényeik érvényesítésére, azonban ezek nem feltétlenül közismertek mindenki számára. Emellett időnként előfordulhat az az eset, hogy nem is vagyunk tisztában azzal, hogy a jogvitánk vagy kárunk abból ered, hogy bűncselekmény áldozatai vagyunk, de ha felmerült ennek lehetősége, célszerű a megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyvéd tanácsát kérni, hiszen további jogi lehetőségeket ismerhetünk meg a helyzet megoldása érdekében.

Teljeskörű ingatlanügyi szolgáltatások

Irodánk nagy tapasztalattal rendelkezik ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek lebonyolítása terén, legyen szó ingatlan adásvételről, bérleti szerződésről, termőföldek adásvételéről vagy akár haszonélvezeti jog alapításáról, hogy néhány példát említsek. Elsődleges szempontunk, hogy ügyfeleink teljeskörű szolgáltatást kapjanak, ezért az adatok felvételétől az esetleges illeték kiszabásáig végigkövetjük és segítjük az ügymenetet.

Egy egyszerűnek tűnő jogügylet is válhat bonyolulttá, ha nem fordulunk ügyvédhez, hiszen a szerződéseket tipikusan nem arra az esetre készítjük, amikor az ügyfelek között egyetértés van és minden fél szerződésszerűen teljesít, hanem azokra az esetekre, amikor a körülmények másként alakulnak és konfliktus alakul ki, Ilyen helyzetben megnyugtató, ha a kezünkben van egy olyan okirat, ami rendelkezik ezen helyzetekről is és adott esetben annak tartalma hatósági vagy bírósági úton is kikényszeríthető.

Jellemzően az „ingatlanügyek” azon ügytípus, ahol egy megfelelően megszerkesztett okirat képes arra, hogy nemcsak felteszi, hanem meg is válaszolja azon kérdéseket, amelyek a jogügylet részvevőiben még fel sem merültek.

Költséghatékony megoldások jogviták esetén

Hiszünk abban, hogy a legtöbb jogvita peres út nélkül is rendezhető, amelyre számos lehetőség kínálkozik a jogrendszerünkben a felek okiratba foglalt megállapodásától kezdve a fizetési meghagyásos eljárásig.

Ezen eljárások költséghatékonyabbak és minden szempontból kevésbé megterhelőek mind az ügyfelek, mind a jogi képviselők számára, ezért amennyiben lehetőség mutatkozik, igyekszünk hatékonyan és a legkisebb befektetés útján rendezni ügyfeleink jogvitáit.

Abban az esetben, ha ez eredményre nem vezet, a megfelelő peres vagy egyéb hatósági eljárás megindításában, valamint annak lefolytatása során segítjük ügyfeleinket a megfelelő szakértelemmel annak érdekében, hogy jogos érdekeiket érvényesíteni tudják.

Hatékony megoldások követelések és adósságok kezelésére

Akár adósi, akár kötelezetti oldalon állunk, nem árt, ha tisztában vagyunk azokkal a lehetőségekkel, amelyek megilletnek minket. Egy megfelelően és megfelelő időben kezelt követelés vagy adósság esetén elkerülhetők azon kellemetlen helyzetek, amikor azt érezzük, hogy hiába futunk a pénzünk után vagy éppen ellenkezőleg, egy esetlegesen kisebb összegű tartozás óriásira duzzad és akár a létfenntartásunk is veszélybe kerül.

Irodánk minden esetben azt vizsgálja, hogy mi lehet a probléma leghatékonyabb megoldása és időnként egy felszólítólevél vagy egy megállapodás felkínálása is eredményre vezet, azonban előfordulhat az a helyzet is, hogy már egy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban szükséges minimalizálnunk a veszteséget vagy éppen nekünk szükséges a végrehajtási – vagy a körülmények függvényében esetlegesen akár büntető – eljárást is megindítani.

Jogi segítség a hagyatéki eljárások során:
konzultáció, képviselet és végintézkedés

Időnként előfordul, hogy a látszólag egyértelműnek tűnő hagyatéki eljárásban váratlan helyzettel találjuk szembe magunkat, hiszen előkerül egy végintézkedés, egy korábban sosem látott családtag, egy hagyatéki hitelező vagy éppen mi vagyunk azok, akik a váratlan helyezetektől megóvnánk örököseinket és végintézkedéssel rendeznénk hagyatékunk sorsát.

Jogi segítség nélkül nehéz dolgunk lehet, hiszen mindenkinek van némi generális fogalma a hagyatéki eljárásokról, azonban számos olyan körülmény merülhet fel, amely a hagyományos ügymenetet befolyásolja és hátrányos helyzetbe kerülhetünk lehetőségeink vagy végintézkedés esetén például a formális követelmények ismerete hiányában.

Ha hagyatékkal összefüggő kérdésünk van, érdemes ügyvédhez fordulni, legyen szó akár csak egy konzultációról, amelynek során megválaszolásra kerülnek a kérdéseink, hogy felkészülhessünk az eljárás várható menetére és akkor is, ha a teljes eljárás során szeretnénk jogi képviselőt igénybe venni vagy úgy döntünk, hogy végintézkedést kívánunk hagyni biztosítva ezzel azt, hogy örököseinket megkíméljük az esetleges jogvitáktól vagy hogy hagyatékunk biztosan ahhoz a személyhez kerüljön, akinek mi azt szántuk.

Irodánk akár konzultáció, akár hagyatékkal összefüggő eljárásban való jogi képviselet ellátása vagy végintézkedés szerkesztése és nyilvántartásba vétele körében is készséggel áll rendelkezésükre

Társas vállalkozások alapítása és változások menedzselése

Amikor felmerül, hogy társas vállalkozásba kezdenénk, nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy egyáltalán milyen lehetőségeink vannak a társasági formákat illetően, valamint, hogy az egyes vállalkozási formák milyen jogokkal és kötelezettségekkel járnak ránk nézve.

Irodánk az alakuló vállalkozásokat az ötlet megszületésétől kezdődően végigvezeti a közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzési eljárás befejeződéséig.

Előfordul, hogy később mégis más vállalkozási formára kívánunk áttérni, esetleg cégünk bővülne, személyi vagy egyéb változások következnek be, amelyeknek átvezetéséhez szintén ügyvédi kompetencia szükséges. Akár gazdasági társaság alapítása, akár a már létező társaságban bekövetkező változások átvezetése körében számíthat Irodánk szakértelmére és gyorsaságára.

Magas szakmai színvonal és diszkréció

Dr. Mészáros Mária ügyvéd vagyok, 2011-ben vettem készhez a diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol elsősorban a büntetőeljárások terén szereztem rendkívüli tapasztalatot. Az ügyvédi irodánk magas szakmai színvonalú ügyintézést nyújt, minden ügyfelünket megfelelően tájékoztatjuk és diszkrét módon látjuk el. Az iroda digitális megoldásokat is alkalmaz az ügyintézés során, a cél az Ön számára legoptimálisabb megoldás megtalálása.

Partnereink

Ismerje meg partnereinket, akikkel együtt dolgozunk azért, hogy ügyfeleinknek a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassuk.

dr. Engelhart Anna Gabriella

Alapjogvédelmi szakjogász

Dr. Engelhart Anna Gabriella ügyvéd 2021. novemberétől önálló praxisában tevékenykedik, elsősorban családjogi területen, ezt megelőzően dr. Mészáros Mária ügyvédnél szerzett ügyvédjelöltként tapasztalatot, erre is vezethető vissza kiemelkedően sikeres szakmai együttműködésük.

dr. Katona Réka

Európai és nemzetközi üzleti mesterjogász

Dr. Katona Réka ügyvéd nemzetközi ügyvédi irodákban szerzett széleskörű tapasztalatot elsősorban gazdasági és üzleti jogi területen. Tevékenységét angol és német nyelven is ellátja, akár határainkon átnyúló, komplikáltabb ügyletek esetén is szakszerűen lát el jogi képviseletet.

dr. Korom Klaudia

Büntetőjogi és polgári jogi képviseletet

Dr. Korom Klaudia ügyvéd és dr. Mészáros Mária ügyvéd ügyvédjelölti éveik kezdete óta állnak szoros szakmai együttműködésben, együtt sajátították el azon alapokat, amelyekre később önálló irodáikat létrehozták. A K & K Ügyvédi Iroda nem kizárólag Budapesten, hanem Kecskeméten is magas színvonalon lát el mind büntetőjogi, mind polgári jogi képviseletet.

dr. Soós Péter

Adójogi szakjogász

Dr. Soós Péter ügyvéd dr. Mészáros Mária ügyvéd egykori principálisaként közel tíz éve segíti munkánkat átfogó gyakorlati, adójogi és gazdasági büntetőjogi területen pedig kiemelkedő szakmai tapasztalatával és ismereteivel.

Elérhetőségeink, és irodánk megközelítése

Irodánk Budapest belvárosában, az V. kerületben található, a Kúria közvetlen szomszédjában és számos további bíróság közelében.
Elhelyezkedésénél fogva a parkolás gépkocsival időnként kihívást jelenthet, ezért javasoljuk, hogy időpontra érkezés esetén erre legyenek figyelemmel.
Irodánk közösségi közlekedéssel is könnyen megközelíthető.

info@mmlegal.hu

+ 36 1 408 6084
+ 36 30 799 9553

1054 Budapest, Szemere utca 17. szám 1. emelet 4. Kapucsengő: 13